Név

E-mail cím

Önkormányzat általános fiókja

onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Várfi András polgármester

polgarmester@gyomaendrod.hu

Dr. Csorba Csaba jegyző

jegyzo@gyomaendrod.hu

Megyeri László aljegyző

aljegyzo@gyomaendrod.hu

Jakucs Mária (Titkárság)

titkarsag@gyomaendrod.hu

Lévai Éva (Személyzet és munkaügy)

szemelyzet@gyomaendrod.hu

Weigertné Szilágyi Erika (Pályázatmenedzser)

palyazatmgr@gyomaendrod.hu

Erdősi Klára (Térségmenedzser)

kisterseg@gyomaendrod.hu

Tímárné Binges Irén (Hatósági Osztály)

hatosag@gyomaendrod.hu

Kovács Pál (Építéshatóság)

epiteshatosag@gyomaendrod.hu

Enyedi László (Adó Osztály)

ado@gyomaendrod.hu

Szilágyiné Bácsi Gabriella (Pénzügyi Osztály)

penzugy@gyomaendrod.hu

Csényi István (Vagyonkezelő)

vagyon@gyomaendrod.hu

Keresztesné Jáksó Éva (Humánpolitikai Osztály)

human@gyomaendrod.hu

Kiss Ildikó (Gyámhivatal)

gyamugy@gyomaendrod.hu

Liszkainé Nagy Mária (Városüzemeltető Osztály)

varosuzem@gyomaendrod.hu

Szetteli György (Beruházás)

beruhazas@gyomaendrod.hu

Tóthné Rojik Edit (Oktatásügy)

oktatasugy@gyomaendrod.hu

Koloh László (Kirendeltség)

kirendeltseg@gyomaendrod.hu

 

Polgármesteri Hivatal általános célú és elektronikus ügyintézést szolgáló elektronikus levélfiókjai

 

Elektronikus ügyintézés indítása

ugyintezes@pmhiv.gyomaendrod.hu

Iktatás

iktatas@pmhiv.gyomaendrod.hu

Hagyományos küldemény továbbítás

postazo@pmhiv.gyomaendrod.hu

Közterület felügyelet

kozterfelugy@pmhiv.gyomaendrod.hu

Mezőőrség

mezoorseg@pmhiv.gyomaendrod.hu

 

Polgármesteri Hivatali ügyintézők névreszóló elektronikus levélfiókjai

 

Arnótszky Györgyné (adó)

arnotszkyne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Balázs Róbert (szociális ügyek)

balazs@pmhiv.gyomaendrod.hu

Bóczér Tibor (városüzemeltetés)

boczer@pmhiv.gyomaendrod.hu

Csényi István (vagyoni ügyek)

csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu

Csikós Anikó

csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu

Debreczeni Zoltánné

debreczenine@pmhiv.gyomaendrod.hu

Dobó Anita

doboanita@pmhiv.gyomaendrod.hu

Enyedi László

enyedi@pmhiv.gyomaendrod.hu

Erdősi Klára

erdosi@pmhiv.gyomaendrod.hu

Erdősiné Szerető Julianna

erdosine@pmhiv.gyomaendrod.hu

Fagyas Dóra

fagyas@pmhiv.gyomaendrod.hu

Farkas Imre

farkas@pmhiv.gyomaendrod.hu

Jakucs Mária

jakucs@pmhiv.gyomaendrod.hu

Keresztesné Jáksó Éva

keresztesne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Kis Éva

kiseva@pmhiv.gyomaendrod.hu

Kiss Ildikó

kiseva@pmhiv.gyomaendrod.hu

Kohutné Fekécs Rita

kohutne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Koloh László

koloh@pmhiv.gyomaendrod.hu

Kovácsné Molnár Piroska

kovacsne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Kulikne Gellai Zsuzsanna

kulikne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Lévai Éva

levai@pmhiv.gyomaendrod.hu

Liszkainé Nagy Mária

liszkaine@pmhiv.gyomaendrod.hu

Dr. Mihalcsik Sára

drmihalcsik@pmhiv.gyomaendrod.hu

Pap Gáborné

papne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Poharelecné Rácz Ildikó

poharelecne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Rávainé Szujó Tünde

ravaine@pmhiv.gyomaendrod.hu

Rédai Tünde

redai@pmhiv.gyomaendrod.hu

Rovnyik Szergej

rovnyik@pmhiv.gyomaendrod.hu

Schwalm Mártonné

schwalmne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Szabóné Galambos Éva

szabone@pmhiv.gyomaendrod.hu

Szetteli György

szetteli@pmhiv.gyomaendrod.hu

Szilágyiné Bácsi Gabriella

szilagyine@pmhiv.gyomaendrod.hu

Szurovecz Károlyné

szuroveczne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Tímárné Binges Irén

timarne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Tóthné Gál Julianna

tothnegj@pmhiv.gyomaendrod.hu

Tóthné Varga Beáta

tothnevb@pmhiv.gyomaendrod.hu

Tóthné Rojik Edit

tothnere@pmhiv.gyomaendrod.hu

Ugrainé Gróf Éva

ugraine@pmhiv.gyomaendrod.hu

Tóth Katalin

tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu

Wagner Gáborné

wagnerne@pmhiv.gyomaendrod.hu

Weigertné Szilágyi Erika

weigert@pmhiv.gyomaendrod.hu

 

Önkormányzati intézmények elektronikus levélfiókjai

 

Rózsahegyi Általános Iskola

rozsahegyi@gyomaendrod.hu

Kis Bálint Általános Iskola

kisbalint@gyomaendrod.hu

Kner Imre Gimnázium

igh@knerimregimnazium.hu

Egészségügyi Intézmény (1)

euintezmeny@gyomaendrod.hu

Egészségügyi Intézmény (2)

szakrendelo@gyomaendrod.hu

Gondozási Központ

gondozasikp@gyomaendrod.hu

 

Önkormányzati képviselők elektronikus levélfiókjai

 

Babos László

babosne@internet-x.hu

Béres János

beresjanos@fibermail.hu

Czibulka György

czibulka.gyorgy@fibermail.hu

Dr. Kovács Béla

kovbela@fibermail.hu

Gellai Józsefné

gellaine@internet-x.hu

Hangya Lajosné

ancsakorek@internet-x.hu

Illés János

illesjanos@mail.globonet.hu

Izsó Csaba

izsocsaba@citromail.hu

Lehóczkiné Tímár Irén

lehoczki.m@fibermail.hu

Putnoki László

laszloputnoki@freemail.hu

Szabó Balázsné

csopi1955@globonet.hu

Várfi András

varfi@mail.globonet.hu