Schöneck

Schöneck (Németország)

 

2003. májusában a németországi Schöneck Város polgármestere levélben kereste fel városunk vezetését, mivel tudomásukra jutott, hogy Gyomaendrőd németországi testvérvárosi kapcsolatot szeretne felvenni. Schöneck városa viszont egy kelet-európai település partneri kapcsolatát keresi. Schöneck képviselőjének Gyomaendrődön tett látogatásának pozitív eredményeként városunk négy fős delegációja látogat el 2003. július 4-6-a közötti időpontban Schöneckbe a testvérvárosi kapcsolat előkészítése érdekében.

Schöneck bemutatása

Schöneck története 1971. január 1-től számítható, amikoris Kilianstädten, Büdesheim és Oberdorfelden egyesült. A település nevét népszavazással döntötték el.
Az elmúlt időszakban több jubileum is volt. 1989-ben Kilianstädten 1150-ik, 1992-ben Büdesheim 1175-ik és 1993-ban Oberdorfelden 1225-ik születésnapja.

A település rokon vonásokat mutat velünk abban a tekintetben, hogy mindenből több van. Három focicsapat, tűzoltóság, polgármesteri hivatal. A hivatalokat osztályonként elosztották a három helyen. Nagy hangsúlyt fektetnek a civil szférára, rengeted rendezvény van, melyeket a civil szervezetek rendeznek. A testvérvárosi kapcsolat talán e területen fog jobban testet ölteni.

Schönecket alkotó települések rövid története

Büdesheim

A régi emlékiratokban először 817-ben említették Büdesheim nevét. Megállapították, hogy a tesrület már az őskorban , a bronzkorban és a korai vaskorszakban is lakott volt. Büdesheim alapításának története egészen a frank királyig, Klodvig-ig vezethető vissza. Ő ajándékozta hűbéreseinek a területet. Az egyik ilyen fejedelem nevéhez fűződik a település elnevezése: „Bodo”, ebből alakult ki a „Heim des Bodo”, „Buodenesheim” és a „Büdesheim” elnevezés.
A településen élők foglalkozása igen sokoldalú volt, de főleg mezőgazdasági jellegű. 1905 és 1907 között vasútvonal épült Stockheimtől. 1911-ben elsők között vízvezeték és elektromos hálózat létesült a településen. 1950-ben cserélték le a régi fahidat kőhídra. A központban épült fel az új tűzoltóság és egy modern sportpálya.

Kilianstädten

A település már a bronzkorban benépesült, első említés 839-ben volt, mint például „Kilionsteiden”, „Kyliansteden”, „Kilgenstaden”. A középkorban a település a Hanan-i uradalomhoz tartozott. A települést több alkalommal kifosztották és elpusztították, mely után kb. 100 lakó igen lassan telepítette csak újra. A lakosok biztonságvágyából adódóan épültek fel a várost védelmező tornyok. A 19. században a település igen szegény volt, ezen változtatott a Frankfurt-Stockheim-i vasútvonal elkészülte, hiszen Kilianstädten fontos megálló lett.
Most már Frankfurt és Hanan között gyorsan és kényelmesen lehetett utazni, így sok paraszt és mezőgazdasági munkás az iparban kezdett dolgozni. Kkor kezdett jelentősen fejlődni a település. Iskola épült és a lakosság szám gyorsan nőtt. Az infrastruktúra (víz, villany, szennyvíz) az 1960-as években épült ki.

Oberdorfelden

A települést 768-ban említik először, amikor a frankok elajándékozták a kastélyt. A település neve a „Doro” személynévből vagy a „durri” szóból ered. A későbbiekben „Dorofelden”-nek mondták. A 16. században a reformáció egyik jelentős pontja volt a település.
Ekkor építették át a régi római templomot gótikus stílusban. A település a 30 éves háborúban svéd kézre került és jelentősen károsodott. Később a Hanani grófsághoz került és ekkortól fejlődött gazdaságilag és kulturálisan. Az 1848-as forradalom éveiben jelentős szerepet játszott, hiszen a Hanani polgári vezetéshez tartozott. Már az évszázad végén kiépült a vasútvonal és a frankfurti iparvidéknek köszönhetően jelentősen fejlődött.

 

Ludger Stüve és Dr. Dávid Imre polgármesterek
2003. október 23-án írták alá a testvérvárosi egyűttműködési szerződést

 

A testvérvárosi szerződés és az oklevél szövege német és magyar nyelven

 

PARTNERSCHAFTSVERTRAG

Zur Festigung und Vertiefung der schon bestehenden freundschaftlichen Kon-takte und schon geknüpften Beziehungen schließen

die Stadt Gyomaendröd (Ungarn)
und
die Gemeinde Schöneck (Bundesrepublik Deutschland)
folgenden Vertrag über Partnerschaft und Zusammenarbeit.

Wir sind der Überzeugung, dass durch partnerschaftliche Beziehungen zwischen der Stadt Gyomaendröd und der Gemeinde Schöneck die bessere Verständigung und das friedliche Zusammenleben der Völker Europas gefördert wird. Durch unsere freund-schaftliche Verbindung tragen wir dazu bei, die Beziehung unserer Nationen auf dem Weg zu einem vereinten Europa zu stärken. Dazu vereinbaren wir Folgendes:
Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten werden sich die beiden Kommunen um den Ausbau der Beziehungen auf kulturellem, wirtschaftlichem, touristischem und sportlichem Gebiet bemühen.
Dabei wird der Zusammenführung junger Menschen, insbesondere durch individuelle und familiäre Einbindung besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Diese Ziele sollen mit Hilfe von folgenden Aktivitäten erreicht werden:

 • Gegenseitige Besuche von Delegationen beider Kommunen
 • Begegnungen zwischen Vereinen und Organisationen
 • Kulturaustausch (Ausstellungen, Lesungen, Musik u.a.)
 • Touristische Aktivitäten, sportliche Wettbewerbe
 • Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung und der Weiterent-wicklung der Infrastruktur
 • Das Fördern des Pflegen der Traditionen von in Schöneck lebenden Ungarn und in Gyomaendröd lebenden Deutschen durch die Zivilorganisationen, mit besonde-rer Rücksicht auf die Deutsche Minderheits-Selbstverwaltung in Gyomaendröder.

Beide Kommunen verpflichten sich, die entsprechenden Aktivitäten und Begegnungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell zu unterstützen.
Die jeweiligen Aktivitäten und Begegnungen werden über die beiden Kommunalver-waltungen bzw. noch zu bildende Organisationen abgestimmt. Über geeignete Veran-staltungen erfolgt frühzeitige gegenseitige Unterrichtung.
Durch Hinweise in Publikationen, bei Veranstaltungen und auf öffentlichen Plätzen soll der Wille der Zusammenarbeit beider Kommunen zum Ausdruck gebracht werden.

Gyomaendröd, den 23. oktober 2003.

Dr. Dávid Imre Ludger Stüve
Bürgermeister Bürgermeister

***

TESTVÉRVÁROSI SZERZŐDÉS

A meglévő kapcsolatok elmélyítését és erősítését szolgáló célból

Gyomaendrőd (Magyarország) és

Schöneck (Németország)
a következő partneri és együttműködési szerződést köti meg.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az együttműködés Gyomaendrőd és Schöneck között Európa népeinek békés egymás mellett élését erősíti. Ezzel a kapcsolattal is hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy az egységes Európát erősítsük. A következők-ben egyezünk meg:

A lehetőségekhez mérten mindkét településen elősegítjük a kulturális, gazdasági, turisztikai és a sport területén a kapcsolatok kiépítését. Ezen belül különös figyelmet fordítunk a fiatalok és a családok egymás közötti kapcsolatai felvételének elősegíté-sére.

Ezt a következőképpen kívánjuk elérni:

 • A települések delegációinak kölcsönös látogatása
 • Egyesületek és szervezetek találkozása
 • Kulturális együttműködés (kiállítás, előadás, zene és egyéb)
 • Turisztikai aktivitások, sportversenyek
 • Gazdasági területen történő együttműködés és infrastruktúra-fejlesztés
 • Schöneck városában élő magyar és Gyomaendrőd városában élő német nemzetiségűek hagyományai ápolásának elősegítése a civil szervezetek, különösen a gyomaendrődi Német Kisebbségi Önkormányzat bevonásával

Mindkét település elkötelezi magát arra, hogy ezen aktivitásokat a lehetőségekhez mérten pénzügyileg is támogassa.
A mindenkori találkozásokat mindkét településen a városfejlesztési bizottság és egy megalakítandó szervezet fogja irányítani. Ezekről a rendezvényekről időben tá-jékoztatni kell egymást.
Olyan rendezvényeken, amelyek nyilvános helyen kerülnek megrendezésre minden esetben kifejezésre kell juttatni az együttműködési szándékot.

Gyomaendrőd, 2003. október 23.

Dr. Dávid Imre Ludger Stüve
polgármester polgármester


***

PARTNERSCHAFTLICHES ZEUGNIS
PARTNERSCHAFTSURKUNDE

Aufgrund der Beschlüsse der obersten Entscheidungsorgane der beiden Kommunen wird mit dieser Urkunde die Absicht zur Aufnahme der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen

SCHÖNECK UND GYOMAENDRÖD

von den Bürgermeistern der Gemeinde Schöneck (Bundesrepublik Deutschland) und Gyomaendröd (Ungarn)
bestätigt.

Die Kooperationspartner erklären, dass sie die auf Freundlichkeit und Gegenseitigkeit basierende künftige partnerschaftliche Zusammenarbeit der beiden Kommunen neben dem Erfahrungsaustausch der Selbstverwaltungsorgane in Bezug auf Siedlungsverwaltung, vor allem in den alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Verstärkung und Entwicklung der sich in der Kultur, im Sport, bzw. in vielen anderen Bereichen des Lebens manifestierenden Kooperationen der öffentlichen und privaten Organisationen entfalten. Dies zu fördern, ist oberstes Ziel dieser Partnerschaft.

Die Osterweiterung Europas bietet die große Chance zu einem ausgesöhnten Europa, zu dem unsere beiden Kommunen beitragen wollen.

Diese Partnerschaft und die freundschaftlichen Bande sollen zur Wahrung des Friedens und der Freiheit unserer Völker beitragen und einem großen Ziel dienen

DER EUROPÄISCHEN EINHEIT

Gyomaendrőd, den 23. oktober 2003.

***

PARTNERI BIZONYÍTVÁNY
TESTVÉRVÁROSI OKIRAT


Ezen okirat igazolja a döntéshozók azon szándékát, hogy


SCHÖNECK ÉS GYOMAENDRŐD

között
partneri együttműködésre és a testvérvárosi kapcsolatok felvételére került sor

Az együttműködő felek kinyilvánítják, hogy a települések szívélyességi és kölcsö-nösségi alapokon nyugvó jövőbeli partneri együttműködését az önkormányzatok településigazgatási tapasztalatcseréjén túl elsősorban az emberek hétköznapi kap-csolataiban, a civil szerveződések kulturális, sport és az élet számos területén megnyilvánuló együttműködéseinek erősítésében és fejlesztésében teljesítik ki, melyet a rendelkezésükre álló eszközeikkel lehetőségeik szerint folyamatosan elősegítenek

Ezen törekvések megvalósítása a testvérvárosi kapcsolat legfőbb célja

Az Európai Unió keleti bővítése lehetőséget biztosít arra, hogy egy egységes Európa jöjjön létre, melyhez mindkét település hozzájárulni kíván

Ez a testvérvárosi és baráti kapcsolat segítse a békét és a szabadságot népeink kö-zött, valamint a legnagyobb cél legyen

AZ EGYSÉGES EURÓPA

Gyomaendrőd, 2003. október 23.

Schöneck Város honlapja

Eseménynaptár
Közelgő események