TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton

2022. 10 13.

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003
Projekt címe: „ Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 136 489 418, - Ft
Projekt összköltsége: 136 701 714, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2018. június 18.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018. július 23.
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. július 1.
Projekt tervezett befejezése: 2019. október 31.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 46-os számú főúton és a város legforgalmasabb gyűjtőútján, a Selyem úton kívánja a biztonságos kerékpározás körülményeit megteremteni. Így a TOP-3.1.1-16 konstrukció keretei között a 46-os számú főúton, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között kerékpárutat szeretnénk építeni, a Selyem úton, az Ipartelepi utca és a Blaha Lujza utca közötti szakaszon végig kerékpáros nyomvonalat kívánunk kijelölni.
A fejlesztés megvalósításával bővül településünkön a kiépített közlekedésbiztonsági kerékpárút hálózat hossza, a legforgalmasabb utak biztonságosan kerékpározhatóvá válnak.

A kerékpárforgalmi létesítmény 1006 fm hosszan épül meg, meglévő kerékpárúthoz csatlakozik a Kodály Zoltán utcánál.
Az építendő kerékpárforgalmi létesítmény pontos helye a 46. sz. főút mellett van, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között. Az alábbi helyrajzi számok érintettek: 5874/6, 5874/5, 5874/2, 5001, 5004,
5875/1, 5875/3, 6280/1, 6280/2. A felsorolt ingatlanok közül az 5874/2, az 5875/1 és a 6280/2 ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében vannak. A többi helyrajzi szám esetében Önkormányzatunk a tulajdonos. A kerékpárút, kiépítése után, az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó kerékpárút kategóriában marad, az önkormányzat területrendezési és településrendezési terveivel és a helyi építési szabályzattal összhangban van. A kerékpárút egyesített 3,0 méteres gyalogos- és kerékpárút burkolatszélességgel kerül kialakításra, a nagyobb gyalogosforgalommal érintett szakaszon a meglévő járda elbontásával 3,60 méter szélességben. A kezdőszelvény a Kodály Zoltán utcánál található (0+000 km sz.), a végszelvény a Hídfő utcánál (1+006 km sz.). Vonalvezetése a 46. sz. főút nyomvonalát követi.
A megvalósítással egyidejűleg 80 db kerékpártámasz kihelyezésére is sor kerül.
A kiépítésre kerülő kerékpárút a 4718 E/nap átlagos napi forgalommal rendelkező 46 - Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főút és a 2153 E/nap átlagos napi forgalommal rendelkező 443 - Gyomaendrőd-Szarvas másodrendű főút kerékpáros forgalmát különítené el a gépjármű forgalomtól.

A tervezett kerékpáros nyomvonal a Selyem úton kerül kijelölésre mindkét oldalon, összesen 6800 m hosszan. Az út gyűjtőút, melynek az átlagos napi gépjármű forgalma 1205 E/nap, míg az átlagos napi kerékpáros forgalma 396 db/nap. Az érintett út átlagos szélessége 6,25 m, a legkisebb szélesség 6,1 m. A jobboldali létesítmény kezdőszelvénye a Selyem út 0+358 km szelvényében, a végszelvény (3+400 km) pedig az Ipartelep út és a Selyem út csatlakozásában, a Selyem úton található. A bal oldali létesítmény kezdőszelvénye az Ipartelep út és a Selyem út csatlakozásában, a Selyem úton, a végszelvény (3+400 km) a Selyem út 0+358 km szelvényében található.
A tervezett nyomvonalat keresztező útcsatlakozásokban az ÚT 2-1.203 Útügyi Műszaki Előírás 7.1/b) ábrája alapján, míg a folyópályaszakaszon a 7.1/c) ábrája alapján kialakított szimbólum lesz elhelyezve. Az útburkolati jelek sárgaszínű fényvisszavető hidegplasztik kivitelben készülnek. A kivitelezéssel érintett ingatlanok: 3741, 3681, 3541, 3481, 3409, 6801, 5862, 5806, 5754, 5732, 5657, 5516, 5222, 5102. A felsorolt helyrajzi számok Önkormányzatunk tulajdonában vannak.

Sajtóközlemény
Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön
a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között,
valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem útonGyomaendrőd Város Önkormányzata 2018 júniusában a TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 136 489 418 Ft.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a város egyik legforgalmasabb pontján, a Selyem úton könnyíti meg a kerékpározás körülményeit egy kerékpáros nyomvonal kialakításával. A nyomvonal a Selyem út mindkét oldalán, összesen 6800 fm hosszan kerül kijelölésre.
A kerékpárút 1006 fm hosszan épült meg és csatlakozott a Kodály Zoltán utcánál a meglévő kerékpárúthoz. A kerékpárút egyesített 3.0 méteres gyalogos- és kerékpárút burkolatszélességgel került kialakításra, a nagyobb gyalogosforgalommal érintett szakaszon a meglévő járda elbontásával 3,60 méter szélességben.
A projekt keretében 80 db kerékpártámasz is kihelyezésre került.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.07.23. – 2019.10.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Eseménynaptár
Közelgő események