TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00045

2022. 10 13.

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00045
Projekt címe: Belterületi vízrendezés Gyomaendrődön X. ütem

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 284 513 817, - Ft
Projekt összköltsége: 284 513 817, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2021. július 27.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2021. augusztus 23.
Projekt megvalósításának kezdete: 2021. szeptember 01.
Projekt befejezése: 2023.11.30.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által lebonyolított TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00045 Belterületi vízrendezés Gyomaendrődön X. ütem című pályázat megvalósítási időszaka 2021. szeptember 01. napjától 2023. november 30. napjáig tartott.


A pályázati projektben a település belvízrendezése X. ütemének megvalósítására kerül sor, melynek területi kiterjedése az alábbiak szerint oszlik meg:

Tervezett vízelvezető rendszerek részletes ismertetése

1. jelű részöblözet

A Gyoma településrész Fő utca, Bajcsy Zsilinszky és Kossuth Lajos utcák, valamint a MÁV pályatest által határolt, helyenként mély fekvésű területének vizeit az elavult utcahálózatok felújításával juttattuk a már kiépített részöblözeti főgyűjtőbe.

A helyi adottságokhoz igazodóan többségében nyílt földmedrű csatornákat alkalmazunk, de a magassági nyomvonalvezetés a Kossuth Lajos utcán nagyrészt zárt rendszer kiépítését tette indokolttá.

A részöblözeten belül 2060 fm csatorna felújítása vált szükségessé, melynek 18%-a zárt, 7%-a burkolt.

2. jelű részöblözet

Endrőd településrész déli és délnyugati területeinek különösen belvízérzékeny utcáit mentesítette a program. Többségében nyílt földmedrű csatornákat alkalmazunk, de a közúti átkelő funkció miatt a Blaha Lujza utca nagyrészt burkolt rendszer kiépítését tette indokolttá.

Sajátos a körgát belső oldalát követő Polányi Máté utcának a helyzete, mely az egyoldalú beépítettsége következtében eddig nem rendelkezett sem elvezető, sem szikkasztó rendszerrel.

A részöblözeten belül 3334 fm csatorna felújítása vált szükségessé, melynek 8%-a burkolt.

3. jelű részöblözet

A Hármas-Körös közelsége folytán a részöblözet északi peremén haladó Kállai Ferenc utca csatornázatlan szakaszát földmedrű vízelvezető elemmel láttuk el, 223 fm hosszban.

4. jelű részöblözet

A domborzati adottságokból fakadóan és a meglévő közműadottságokat figyelembe véve a Hősök útja páratlan oldalán a Rákóczi Ferenc utca és a Mirhóháti utca szakaszai között a Mirhóba, mint befogadóba szikkasztó jellegű csatorna építését terveztük.

A Kisréti és a Budai Nagy Antal utca által határolt tömbök belső összekötését biztosító Hunyadi János utca öt szakaszát keresztmetszeti adottságok miatt burkolattal láttuk el, a befogadást a Kálvin utca Hősök útja felé terjedő felújítandó szakasza biztosítja. A Kálvin utca felső végén földmedrű csatornával jutunk el a Gárdonyi utcai befogadóig.

A Hantoskerti holtág belső öblözetében a Semmelweis utcán a keresztmetszeti adottságok szintén burkolást végeztünk.

A részöblözeten belül 1526 fm csatorna felújítása vált szükségessé, melynek közel 50%-a burkolt.

5. jelű részöblözet

A Révzugi holtághoz gravitáló közvetlen külső részöblözet a nevéből fakadóan is egykori ősmederre utal, Csurgó utca, mely befogadja a Korányi utcában keletkező többletvizeket is. A nagyesésű szakaszon állékonysági okok miatt volt indokolt a burkolás.

A részöblözeten belül 546 fm csatorna felújítása vált szükségessé, burkolt 60 méter.

A tervezett szakaszok kivitelezését követően maradvány keletkezett az építési költségsoron, mely fedezetet biztosított kiegészítő műszaki tartalom megvalósítására.

A kiegészítő műszaki tartalom keretében az alábbi fejlesztések valósulhattak meg:

 

2. jelű részöblözet

Endrőd településrész, Juhász Gyula utca csapadékvíz elvezetése 577 fm

Az utca páratlan oldalán a földmedrű árok rekonstrukciója történt, az érintett átereszek, kapubejárók rekonstrukciójával

 

4. jelű részöblözet

Gyoma településrész, Kálvin János utca csapadékvíz elvezetése 522 fm

Az utca Gárdonyi Géza és Bajcsy Zs. utcák közötti páratlan oldalán a földmedrű árok rekonstrukciója történt, az érinett átereszek, kapubejárók rekonstrukciójával

Gyoma településrész, Hámán Kató utca csapadékvíz elvezetése 270 fm

Az utca teljes hosszában a páros oldalán a földmedrű árok rekonstrukciója történt, az érintett átereszek, kapubejárók rekonstrukciójával, szükség szerinti átépítésével.

 

A projekt keretében szemléletformáló tevékenység is megvalósult.

Fejlesztéssel érintett csatornahossz összesen: 9058 fm

 

Eseménynaptár
Közelgő események