TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókási zugi áteresz felújítása

2022. 10 13.

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005
Projekt címe: „ Csókási zugi áteresz felújítása
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 75 000 000, - Ft
Projekt összköltsége: 75 000 000, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2018. február 22.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018. március 14.
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. május 1.
Projekt tervezett befejezése: 2019. augusztus 31.


Gyomaendrőd Város Önkormányzata a projekt keretében a Csókási zugi áteresz felújítását valósította meg. A holtág 1885-1886-ban keletkezett, tájképi, városképi hatása jelentős. A holtágak összekötésével a vízminőség állandósítása, megőrzése megvalósult. A középső holtágat a Fűzfás zugi holtággal összekötő CSÖ-2 jelű, nagy szelvényű zárt csatorna biztosítja a Középső és Révzugi holtágak friss víz utánpótlását. Hossza 1,3 km, átlagos szélessége 45 m, területe 6 ha, átlagos vízmélysége 2,0-2,5 m, víztérfogata 170 ezer m3. Tulajdonosa és kezelője Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Medrének feliszapoltsága közepes mértékű, növényzettel való benőttsége csekély.

A holtág közepén, a Hatház utca átvezetésénél 1,00 m-es átmérőjű vasbeton csőáteresz volt beépítve. Ez az áteresz korábbi állapotában és átmérőjével nem biztosítja, hogy a tervezett üzemelési vízszintek mindkét oldalon optimális időben kialakuljanak, ezért egy a keresztmetszetében megfelelő vízáteresztő képességű áteresz építése szükséges.

A fejlesztés szükségessége a terület természeti viszonyaiból adódik. A fejlesztést lakossági igények is alátámasztják, hiszen az elmúlt évtizedben számos alkalommal fordult elő olyan méretű csapadék, amiből helyi elöntések, ezáltal a lakosságnak közvetlen kára keletkezett. A projektben a meglévő áteresz helyett egy 200×200 cm-es vasbeton keretelemes műtárgy kerül megépítésre. A fejlesztés részletes szakmai tartalmát a műszaki dokumentáció, valamint a Projekt Előkészítési Tanulmány tartalmazza.

 

„Csókási zugi áteresz felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a „Csókási zugi áteresz felújítása” című projekt kivitelezési munkálatait előreláthatólag 2019. március 27-én megkezdi. A kivitelezés a Hatház utca Borostyán utca és a Fő út közötti szakaszának lezárásával jár.

A lezárással érintett területek:

- Dr. Csókási Béla tér

- Borostyán utca

A munkálatok miatt szükséges volt egy ideiglenes elkerülő utat létesíteni a Dr. Csókási Béla tér mögötti szakaszon a töltés mentén. Az út bejárata a 46. számú fő utat (Hídfő utcát) keresztező töltés lejáratánál kezdődik és halad egyenesen végig a töltés láb mentén.

A elkerülő út pontos helye a mellékelt térképen látható.

 

 

- Munkaterület átadás
2019. március 29-én a kivitelező BÓLEM Építőipari Kft a munkaterületet átvette, az érintett közmű szolgáltatók ez ellen kifogást nem emeltek. A befejezési határidő 2019. július 15.

A kivitelezési munkálatok befejezési határideje legkésőbb 2019. július 15. napja.
A kivitelezés határidőben átadásra került.

Eseménynaptár
Közelgő események