TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 Fűzfás zugi áteresz felújítása

2022. 10 10.

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004
Projekt címe: Fűzfás zugi áteresz felújítása
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 95 000 000, - Ft
Projekt összköltsége: 95 000 000, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2017. December 20.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018. január 19.
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. március 1.
Projekt tervezett befejezése: 2019. június 30.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a projekt keretében a Fűzfás zugi átereszt újította fel. A Fűzfás-zugi holtág 1872-1887 között keletkezett, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területen helyezkedik el. Hossza 2,3 km, átlagos szélessége 44 m, területe 10 ha, átlagos vízmélysége 2m, víztérfogata 200 ezer m3. Tulajdonosa és kezelője Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a halászati-horgászati jogot a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) gyakorolja. Medrének feliszapoltsága közepes mértékű, növényzettel való benőttsége csekély. Belvízből és szivárgó vízből töltődik, leürítése az alsó végén lévő szivattyúállásnál lehetséges.

Funkciói: belvíztározás, öntözővíz-tározás, halászat, horgászat, sport és szabadidős tevékenységek folytatása.
A bejáró földgát alatt korábban egy O 100-as vasbeton csőáteresz 78,93 mBf folyásfenék szinttel biztosította a holtág leüríthetőségét. Az áteresz átfolyási keresztmetszete nem elegendő a biztonsággal történő leüríthetőség szempontjából.
Az uszadék felgyülemlésének megakadályozása, az alsó holtágrészbe történő bejutása, illetve a műtárgy vízáteresztő képessége a korábbinál magasabb küszöbszintű, szélesebb és nagyobb űrszelvényű műtárgy beépítésével lett megoldva.
A fejlesztés célja a belvízvédelmi befogadók kapacitásának megfelelő szintre emelése. A fejlesztés során a meglévő O 100-as áteresz mellett egy 300x300-as vasbeton műtárgy került megépítésre.

  • TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 Fűzfás zugi áteresz felújítása

- Munkaterület átadás
2019. március 18-án a kivitelező BÓLEM Építőipari Kft a munkaterületet átvette, az érintett közmű szolgáltatók ez ellen kifogást nem emeltek. A befejezési határidő 2019. július 15.
A kivitelezés határidőre megtörtént.

Eseménynaptár
Közelgő események