TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001

2022. 10 10.

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001
Projekt címe: Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 199 345 952, - Ft
Hazai forrásból finanszírozott ÁFA összege: 51 838 912,- Ft

Projekt összköltsége: 251 184 864,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2018. február 13.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018. március 22.
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. április 1.
Projekt tervezett befejezése: 2020. október 31.

 

A projekt keretében a gyomai Szabadság tér, a Hősök útja egy szakaszának, valamint az Erzsébet liget rehabilitációját valósította meg az önkormányzat, a Varga Lajos Sportcsarnok vendéglátó egységének felújításával egyidejűleg, gazdaságélénkítő céllal.

A projekt keretében Gyomaendrőd városközpont kiemelt helyszínének fejlesztésére került sor, mely az ITS AT3 akcióterületén található, annak központi részét fedi le. Az akcióterület lehatárolása a gyomai településrész központi részeire terjed ki, ugyanakkor a fejlesztések a lakosság egészét elérik.

 

Projektelemek:

  • Az akcióterületen zöldfelület rehabilitációja valósult meg: a növényágyak a tervezési területen teljes egészében, vagy részlegesen – a jó állapotú egyedek meghagyásával – felújításra kerültek.
  • A Szabadság téren a meglévő burkolatok térkőburkolatra történő cseréjére (mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros forgalom vonatkozásában), parkolók felújítására, akadálymentesített parkoló létesítésére került sor, valamint utcabútorok telepítését, csapadékvíz elvezetést valósítottunk meg. A Járási Hivatal előtt kialakított burkolt tér alkalmas lesz rendezvények megtartására, vásárok rendezésére. A Kormányablak bejárata és a Varga Lajos Sportcsarnok közt gyalogos közlekedés nyílik a holtág irányába. A fejlesztés célja a közösségi élet színterének kialakítása, rendezett városi környezet/köztér létesítése volt.
  • A projekt keretében a Járási Hivatal udvarának átalakítására, megnyitására is sor került, így a korábban kialakított vízparti sétányhoz és a meglévő turisztikai látványosságokhoz levezető gyalogos sétányt alakítottunk ki, mellyel a belső udvar rendezettsége is megvalósult.
  • Az Erzsébet ligetben részben zöldfelület rehabilitáció, részben pedig a meglévő játszótér felújítása valósult meg, új, többféle mozgást lehetővé tevő eszközök beépítésével, valamint telepítésével.
  • A Hősök útján a meglévő térkő burkolatú járdák felújítására, valamint új térkő burkolatok létesítésére került sor a meglévő gyalogos és kerékpáros közlekedési felület tekintetében, a rendezett városi környezet kialakítása érdekében.
  • Kereskedelmi egység kialakítása a Varga Lajos Sportcsarnok épületében, gazdaságélénkítő céllal. A fejlesztés során az épületben kereskedelmi tér, mosdók felújítására és akadálymentesített mosdó kialakítására került sor, valamint a kialakított tervezett fogyasztóterasz a tér közösségi funkcióját erősíti. A fejlesztés során 65 m2 terület került felújításra és átalakításra. A bejáratnál mozgássérült rámpa is készült. A projektelem célja egyrészt a gazdaságélénkítés, másrészt színtér biztosítása a közösségi élet aktivizálása érdekében.
  • Partnerségi tervezés és soft elemek kerültek megvalósításra. A soft elemek keretében Zöldfelület közösségi kialakítására, környezet és energiatudatossági előadás megtartására, újrahasznosított és természetes anyagok felhasználásával kézműves foglalkozás megtartására, civil szervezetek bemutatkozására és helyi termelők piacra jutásának elősegítésére került sor a Környezet- és energiahatékonysági szemléletformálás, valamint a Települési arculat és identitásfejlesztés jegyében.
  • A projekt keretében az akadálymentesítés és a nyilvánosság biztosítása is megvalósult.

 

Projektünk átfogó célja közösségi zöld területek megújítása volt, amely lehetővé teszi a közélet/közösségi-kulturális élet minőségi helyszíneinek kialakítását, az életminőség feltételeinek javítását, rendezett városi környezet kialakítását. A célkitűzés hozzájárul a települési vonzerő növekedéséhez, amelynek közvetlen hatása van a népességmegtartó képességre és a turisztikai vonzerőre egyaránt, valamint gazdaságélénkítő szerepe is van. Közvetlen célunk a zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, a zöldterületek növelése és minőségének javítása, ugyanakkor a környezettudatosság erősítése volt.

Eseménynaptár
Közelgő események