TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007

2022. 10 13.

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007
Projekt címe: Tipegő Kert Bölcsőde építése Gyomaendrődön
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor u. 1.
Szerződött támogatás összege: 219 999 998, - Ft
Projekt összköltsége: 220 466 400, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2020. január 22.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2020. február 18.
Projekt megvalósításának kezdete: 2020. február 1.
Projekt tervezett befejezése: 2021. május 1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bölcsődei férőhelyek növelése, a lakossági igények kielégítése, valamint a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének céljából projektjavaslatot nyújtott be a TOP keretében megvalósítandó bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére irányuló kiírásra.
Az új bölcsődei szolgáltatás fenntartója a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lesz, az épület tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Az új bölcsőde létrehozásával cél egy olyan település- és családbarát intézkedés, mely többek között lehetőséget ad a kisgyermekes anyukák számára a munkavállalásra, biztosítja a helyi fiatalok, értelmiség helyben tartását és támogatja a településhez kötődő családok megtelepedését. Átfogó cél, hogy a bölcsődei férőhelyek növelésével lehetőséget teremtsünk a lakossági igények kielégítésére, továbbá támogassuk a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését. További cél a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A megvalósítással erősíteni kívánjuk a nők munkaerő-piaci részvételének növelését azáltal, hogy a gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi infrastruktúrát és pedagógiai környezetet, az egészséges és korszerű nevelési feltételeket magas színvonalon biztosítjuk.
Az új építésű bölcsőde a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményegységeként kerül kialakításra. Az önkormányzati tulajdonban álló építési telek Gyomaendrőd jól frekventált részén, a központhoz közeli városrészen helyezkedik el, az Esze Tamás és Kőrösi Csoma Sándor utca kereszteződésében, a Kőrösi Csoma Sándor u. 1. szám alatt, csendes, enyhe forgalommal rendelkező kertvárosi lakókörnyezetben.
Az energiahatékonysági szempontoknak is megfelelő akadálymentes épület hasznos alapterülete összesen 339,79 m2, melyhez 330 m2 játszóudvar és 141 m2 játszóterasz tartozik majd. Sor kerül parkoló- és akadálymentes parkolók létesítésére, valamint a működtetéshez jogszabályban előírt eszközök beszerzésre is.
A bölcsődében kettő, egyenként maximum 14 fős csoportszoba kerül kialakításra, mellyel összesen 28 új férőhely létesül Gyomaendrődön, továbbá 4 fő kisgyermeknevelő szakember, valamint 2 fő bölcsődei dajka alkalmazására is sor kerül.
A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2020. február 1. – 2021. május 1.

Eseménynaptár
Közelgő események