Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

2022. 12 16.

A pályázat címe és azonosítója
„EFOP-3.2.9-16-2016-00048 "Segíteni jöttünk!" Óvodai és Iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban”
Pályázati cél: A projekt átfogó célja, az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok életminőségének javítása. Konkrét cél, a gyomaendrődi járásban az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kiépítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítása és működtetése.
A projekt eredményeként létrejön a járás érintett intézményei között egy hosszú távú együttműködés, amely lehetővé teszi a projekt lezárása után a segítő tevékenység folytatását, - az intézményi együttműködések rendszerének kiterjesztésével a járás minden köznevelési intézményére, - mely feltétele a tevékenység folytatásán túl a hatékony észlelő-és jelzőrendszer működtetésének is. A problémák komplex kezelése hatására javulhat a járásban élő gyermekek és családok helyzete, valamint a speciálisan megjelenő szükségletekre speciális szolgáltatások kiépítése válik lehetővé.
A projekt céljai:
- az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás bevezetésével a beilleszkedési, magatartási zavarok megelőzése, a hátrányos helyzet kezelése külön hangsúlyt helyezve az elsődleges prevencióra.
- a szakmai segítő tevékenység kiterjesztése az érintett gyermekekre, családjukra, valamint a pedagógusokra egyaránt – az észlelő-és jelzőrendszer működtetésének kiemelt segítése, szoros partnerségben a család-és gyermekjóléti szolgálatokkal.
- egységes szemlélet kialakítása az együttműködő intézmények és szakemberek között.
- a veszélyeztetettség korai kiszűrése, ezzel a kezelés hatékonyságának növelése
a segítő rendszeres jelenlétével az intézményekben.

Összköltség: 34 932 250 Ft

Igényelt támogatás: (100%): 34 932 250 Ft

Projektben tervezett tevékenységek: A projektben a célcsoport számára megvalósítandó tevékenységek, Egyéni segítő tevékenység
Egyéni tanácsadás, Információnyújtás, ügyintézés, közvetítés más szolgáltatások eléréséhez, Megfigyelés csoportban, Esetkonzultáció, Csoportos segítő tevékenység – gyermekek részére, Tematikus csoport, előadások, Kirándulások, Pályaorientációs üzemlátogatás, Túrák, Éjszakai kincsvadászat, Éjszakai akadályverseny, Csoportos segítő tevékenység – szülők, pedagógusok, szakemberek részére, Családi kör Szülőcsoport – csoportos szülői konzultáció, Előadások, Esetkonferencia, Közösségi segítő tevékenység, Családi Nap, Részvétel intézményi programokon, rendezvényeken, nevelőtestületi ülésen, szülői értekezleteken, diákönkormányzati üléseken, Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, Gyermekvédelmi tevékenységek koordinálása, Tájékoztatások szülők, pedagógusok részére.

Tájékoztatás az óvodai és iskolai segítő tevékenység bevezetéséről

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ sikeres pályázatot nyújtott be Óvodai és iskolai segítő tevékenység bevezetésére a Gyomaendrődi Járás területén.
A projekt megvalósítása 2017. szeptember 1 – 2019. február 28-ig tartott.
A projekt átfogó célja, az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, egységes szemlélet kialakítása az együttműködő intézmények és szakemberek között, valamint a veszélyeztetettség korai kiszűrése, ezzel a kezelés hatékonyságának növelése a segítő rendszeres jelenlétével az intézményekben

A projekt konkrét célja a gyomaendrődi járásban az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kiépítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítása és működtetése.
Az iskolai szociális munkás összekötő az otthon, az iskola és a közösség között és mint az iskola tagja speciális szolgáltatásokkal tudja segíteni és támogatni a diákokat a tanulás és a szocializáció folyamatában.
A fenti tevékenység 2018. szeptember 1-től minden járási központ számára kötelező feladat lett, addig is a nyertes pályázók feladata volt a standardok és kapcsolódó adminisztráció kidolgozása.
A segítők rendszeresen jelen voltak minden bevont intézményben, és azok tagintézményeiben is. Elsődleges feladatuk volt a prevenció, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése. Segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a szociális és gyermekvédelmi problémák felismerésében és kezelésében. A diákok és szüleik közvetlenül is fordulhatnak a segítőhöz.
A projekt 18 hónapja alatt számtalan program megvalósítása történt a gyermekek és szüleik, pedagógusaik részére 2019. február 28-án befejeződött a program.

A megvalósult programelemek a következők:
- Szarvasi kirándulás óvodások és kisiskolások részére, a Mini Magyarország és az Állatpark megtekintése.
- Budapesti kirándulás, a Természettudományi Múzeum, Parlament, és a Citadella megtekintése
- Pályaorientációs csoport a bevont iskolák nyolcadikosai számára.
- Testi-lelki egészségvédelem csoport alsósok számára
- Bereczki Enikő generációs és ifjúsági szakértő előadásai a bevont iskolák tantestületei számára
- Dr Kádár Annamária előadása szülők, nagyszülők, pedagógusok számára
- Gyöngyösi kirándulás, a Mátra Múzeum megtekintése, és túra a Kékesre
- Kommunikációs, valamint konfliktuskezelő csoport diákok számára
- Békéscsabai színészek előadásában Családi kör Dévaványán és Gyomaendrődön szülők, pedagógusok részére
- Akadályverseny iskolások számára
- Ópusztaszeri kirándulás, az Emlékpark megtekintése diákoknak
- Sárkányhajózás diákok számára
- Családi Nap Gyomaendrődön (Szabadság tér és Erzsébet Liget): 2018. június 9.
- Családi Nap Dévaványán: 2018. szeptember 15.
- Kirándulás Poroszlóra, az Ökocentrumba
- Sárkányhajózás
- GPS-es kincskeresés
- Kirándulás a szerencsi csokigyárba
- Tari Annamária előadása: 2018. november 30.
- Csoportfoglalkozás nehezen kezelhető gyermekeket valamint kamaszokat nevelő szülők számára
- Pályaorientációs üzemlátogatások 7. és 8. osztályosok számára.

A programokról folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az intézmény Facebook oldalán, valamint az iskolákban.
Az óvodai és iskolai segítő tevékenység 2018. szeptember 1-től minden oktatási intézményben kötelezően ellátandó feladat lett.
Az óvodai és iskolai szociális segítő összekötő a család, az óvoda az iskola és a közösség között. A szakemberek az adott nevelési és oktatási intézményekben látják el feladatukat, támogatják a gyermekeket a sikeres beilleszkedésben, a hatékonyabb szocializáció folyamatában egyéni, csoportos és közösségi szinten.
Elsődleges feladatuk a prevenció, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése.
- Segítséget nyújtanak
o pedagógusoknak a szociális és gyermekvédelmi problémák felismerésében és kezelésében.
o diákoknak az iskolai és magánéleti problémák kezelésében
o szülőnek a gyermeknevelés és magánéleti „válság” megértésében, kezelésében.
- Csoportfoglalkozásokat szerveznek az iskolákban pályaorientációs, önismereti, konfliktuskezelő és egyéb, igény szerinti témában.
- Közösségi szinten programokat szerveznek, részt vesznek az intézmények programjaiban, együttműködnek a szakemberekkel.

A segítők rendszeresen jelen vannak a járás minden óvodájában, általános és középiskolájában, fogadóórákat tartanak, melyek időpontja az adott intézményben kifüggesztésre kerül elérhetőségükkel együtt. A diákok és szüleik fordulhatnak közvetlenül is a segítőhöz.

Az újonnan bevezetett szolgáltatásról részletes tájékoztató kérhető Pál Jánosnétól, a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjétől a 20/587-25-75-ös telefonszámon, vagy a gyermekjolet.gye@gmail.com e-mail címen, illetve a segítőktől a köznevelési intézményekben.

 

Sikeres pályázat a gyomaendrődi család- és gyermekjóléti központnál
 

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ sikeresen pályázott az EFOP-3.2.9-16 kódjelű felhívásra, melynek eredményként 34.932.250 Ft európai uniós támogatásban részesült.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 18 hónapig tart, 2017. szeptember 1. – 2019. február 28-ig tartó időszakban.
A fejlesztés célja, az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok életminőségének javítása.

A projekt során kialakításra kerülnek a 2018. szeptember 1-től bevezetendő óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység módszertani alapjai.
A projekt átfogó célja, az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok életminőségének javítása. Konkrét cél, a gyomaendrődi járásban az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kiépítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítása és működtetése.

A projekt eredményeként létrejön a járás érintett intézményei között egy hosszú távú együttműködés, amely lehetővé teszi a projekt lezárása után a segítő tevékenység folytatását - az intézményi együttműködések rendszerének kiterjesztésével a járás minden köznevelési intézményére -, mely feltétele a tevékenység folytatásán túl a hatékony észlelő-és jelzőrendszer működtetésének is. A problémák komplex kezelésének hatására javulhat a járásban élő gyermekek és családok helyzete, valamint a speciálisan megjelenő szükségletekre speciális szolgáltatások kiépítése válik lehetővé.

Ezen túl a 18 hónap alatt számtalan program megvalósítása történik a gyermekek és szüleik, pedagógusaik részére: kirándulások, üzemlátogatások, előadások, csoportok gyerekek és felnőttek részére, valamint egy-egy városi szintű Családi Nap Dévaványán, valamint Gyomaendrődön.

 

Eseménynaptár
Közelgő események