Közlemény a Gyomaendrődi Helyi Akciócsoport TOP CLLD helyi felhívás módosításáról

2019. 08 22.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatás igénylőket, hogy módosult a TOP-7.1.1-16-H-012-3 azonosító számú Társadalmi tudatosság és közösségi kompetenciafejlesztéshez, valamint Kulturális és művészeti közösségépítő tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés című felhívás.


A módosítások értelmében, a helyi felhívás 5.5. „Az elszámolható költségek köre” pontjából I. Beruházáshoz kapcsolódó költségek” pontból törlésre kerül a következő szövegrész: „Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a felhívás 3.1 fejezetében felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott fejlesztés funkciójának megfelelő működtetéséhez.” továbbá az 5.5 fejezet kiegészítésre kerül a „Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségtípussal.

A módosítások a helyi felhívás 5.5 „Az elszámolható költségek köre” c. fejezetben kerültek átvezetésre.

A módosított felhívás letölthető itt:

 

Eseménynaptár
Közelgő események