Közlemény

2020. 11 11.

Közlemény
 

Újra lehetőség nyílik támogatást igényelni a TOP-7.1.1-16-H-012-2 azonosító számú Társadalmi tudatosság és közösségi kompetenciafejlesztés, valamint Kulturális és művészeti közösségépítő tevékenységek támogatása című helyi felhívás 5 millió forintos maradvány kerete erejéig. A nevesített helyi felhívás újra megnyitásra került 2020. december 4-ig bezárólag.

 

A Gyomaendődi Helyi Közösség támogatásban részesült TOP CLLD pályázati forrásból. A helyi felhívások keretében 212.500.000 Ft támogatás kerülhetett pályáztatás útján kiosztásra, melyet helyi felhívások elnyerésével használhatnak fel helyi pályázók. A pályázatokat a munkaszervezet segíti.
A korábban meghirdetett pályázati fordulók alkalmával 4 db felhívás teljes keretösszege kipályázatatásra került, 1 db felhívás keretében viszont maradvány keletkezett, melynek felhasználása érdekében nyílt újra a 2-es felhívás 2020 december 4. határnapig.
Annak érdekében, hogy a felhívások még ezévben elbírálhatóak és időben megvalósíthatóak legyenek, szükséges 2020. december 4-ig beérkezni a támogatási kérelmeknek..
A módosított felhívás részleteit itt ismertetjük:

Eseménynaptár
Közelgő események