Pilzno

Pilzno (Lengyelország)

2004. februárjában a lengyel Pilzno városa kérte fel településünket testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából. Szilágyi Szabolcs Varsóban élő magyar fiatalembert keresték meg a lengyel városból, aki elsőnek a mi városunkat ajánlotta partnernek. Többszöri levélváltás után Pilzno város delegációja 2004. május 8-án városunkba látogatott a fürdő ünnepélyes átadására. A látogatás alkalmával szándéknyilatkozatban fejezték ki a felek, hogy a két város között hivatalos partneri – testvérvárosi - kapcsolat jöjjön létre.
Pilzno városa Gyomaendrődtől 480 km-re fekszik. Pilzno Dél-Lengyelország egyik városa 17.000 lakossal. A kisváros történelme mintegy 650 évre tekint vissza, Bem Apó szülővárosa.
Városunk delegációja 2004. június 18-án Pilzno városának meghívására hivatalos látogatást tett a lengyel városban. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján 2004. június 20-án aláírásra került a két város közti testvérvárosi szerződés.

 

Józef Chmura és Dr. Dávid Imre polgármesterek
2004. június 20-án írták alá a testvérvárosi egyűttműködési szerződést

 

 

A testvérvárosi szerződés és az oklevél szövege lengyel és magyar nyelven

ŚWIADECTWO PARTNERSTWA

DOKUMENT MIAST PARTNERSKICH

Niniejszy dokument jest potwierdzeniem podjęcia decyzji o współpracy partnerskiej i o nawiązaniu kontaktów między miastami

 

PILZNO I

GYOMAENDRŐD

jako miasta partnerskie

Współpracujące strony oświadczają, że miasta będą w przyszłości współpracować na zasadach grzeczności, wzajemności i partnerstwa, poza wymianą doświadczeń samorządów w dziedzinie zarządzania miasta, w pierwszej kolejności przez codzienne kontakty ludzi, przez wzmacnianie i rozwijanie współpracy cywilnych organizacji w dziedzinie kultury, sportu i w wielu innych dziedzinach życia. Współpraca ta nieustannie będzie wspierana przez oba miasta, w miarę ich możliwości, ze środków stojących w ich dyspozycji.

Realizacja tych starań jest głównym celem kontaktów między miastami partnerskimi.

Poszerzenie Unii Europejskiej zapewniło możliwość powstania jednolitej Europy, do którego pragną przyczynić się oba miasta.

Niech ten przyjacielski kontakt miast partnerskiech pomaga nieść pokój i wolność wśród naszych narodów i niech największym naszym celem będzie

JEDNOLITA EUROPA

Pilzno, 19. 06. 2004. r.

***

Umowa ustanawiająca miasta partnerskie

W celu pogłębienia i wzmocnienia już istniejących kontaktów miasta

Gyomaendrőd (Węgry) i

Pilzno (Polska)

 

zawierają następującą umowę o partnerstwie i współpracy.

Jesteśmy przekonani, że współpraca między Gyomaendrőd i Pilzno wzmacnia pokojowe współistnienie narodów poszerzonej Unii Europejskiej. Wzajemnymi kontaktami chcemy przyczynić się do wzmocnienia jednolitej Europy. Uzgadnia się, co następuje.

W miarę możliwości przyczyniamy się w obu miastach do zbudowania kontaktów w dziedzinach kultury, gospodarki, turystyki i sportu. W szczególności zwrócimy uwagę na to, aby dopomóc w nawiązaniu kontaktów wśród młodzieży i pomiędzy rodzinami. To chcemy osiągnąć w sposób następujący:

  • Wzajemne wizyty delegacji miast
  • Spotkania stowarzyszeń i organizacji
  • Współpraca w dziedzinie kultury (wystawy, przedstawienia, występy muzyczne i inne)
  • Aktywności w dziedzinie turystyki, konkursy sportowe
  • Współpraca w dziedzinie gospodarki i rozwijanie infrastruktury

Oba miasta zobowiązują się do tego, aby te aktywności w miarę możliwości wspierać finansowo.

Każdorazowe spotkania będą prowadzone w obu miastach przez komisję rozwoju miasta i odpowiednią utworzoną organizację. O wszystkich spotkaniach oba miasta będą informowały się nawzajem w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Na wszystkich spotkaniach organizowanych w miejscach publicznych będzie wyrażany zamiar współpracy.

 

Pilzno, 19. 06. 2004. r.

***

PARTNERI BIZONYÍTVÁNY

TESTVÉRVÁROSI OKIRAT

Ezen okirat igazolja a döntéshozók azon szándékát, hogy

 

PILZNO ÉS

GYOMAENDRŐD

között partneri együttműködésre és a testvérvárosi kapcsolatok felvételére került sor.

Az együttműködő felek kinyilvánítják, hogy a települések szívélyességi és kölcsönösségi alapokon nyugvó jövőbeli partneri együttműködését az önkormányzatok településigazgatási tapasztalatcseréjén túl elsősorban az emberek hétköznapi kapcsolataiban, a civil szerveződések kulturális, sport és az élet számos területén megnyilvánuló együttműködéseinek erősítésében és fejlesztésében teljesítik ki, melyet a rendelkezésükre álló eszközeikkel lehetőségeik szerint folyamatosan elősegítenek.

Ezen törekvések megvalósítása a testvérvárosi kapcsolat legfőbb célja.

Az Európai Unió kibővülése lehetőséget biztosított arra, hogy egy egységes Európa jöjjön létre, melyhez mindkét település hozzájárulni kíván.

Ez a testvérvárosi és baráti kapcsolat segítse a békét és a szabadságot népeink között, valamint a legnagyobb cél legyen

 

AZ EGYSÉGES EURÓPA

Pilzno, 2004. 06. 19.

***

meglévő kapcsolatok elmélyítését és erősítését szolgáló célból

Gyomaendrőd (Magyarország) és

Pilzno (Lengyelország)

a következő partneri és együttműködési szerződést köti meg.

 

Meg vagyunk győződve arról, hogy az együttműködés Gyomaendrőd és Pilzno között a kibővült Európai Unió népeinek békés egymás mellett élését erősíti. Ezzel a kapcsolattal is hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy az egységes Európát erősítsük. A következőkben egyezünk meg:

A lehetőségekhez mérten mindkét településen elősegítjük kulturális, gazdasági, turisztikai és a sport területén a kapcsolatok kiépítését. Ezen belül különös figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatalok és a családok egymás közötti kapcsolat felvételét elősegítsük. Ezt a következőképpen kívánjuk elérni:

  • A települések delegációinak kölcsönös látogatása
  • Egyesületek és szervezetek találkozása
  • Kulturális együttműködés (kiállítás, előadás, zene és egyéb)
  • Turisztikai aktivitások, sportversenyek
  • Gazdasági területen történő együttműködés és infrastruktúra-fejlesztés

Mindkét település elkötelezi magát arra, hogy ezen aktivitásokat a lehetőségekhez mérten pénzügyileg is támogassa.

A mindenkori találkozásokat mindkét településen a városfejlesztési bizottság és egy megalakítandó szervezet fogja irányítani. Ezekről a rendezvényekről időben támogatni kell egymást.

Olyan rendezvényeken, amelyek nyilvános helyen kerülnek megrendezésre minden esetben kifejezésre kell juttatni az együttműködési szándékot.

 

Pilzno, 2004. június 19.

Pilzno város honlapja

Eseménynaptár
Közelgő események