A szöveg időállapota: 2018.VII.1. - 2020.II.29.
Időállapot váltás: 2018.VII.1. - 2020.II.29.
2020.III.1. -


17/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.

(2) Az önkormányzati képviselő havi alapdíja 38.000 forint.

(3) Ha az önkormányzati képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - havi 17.100 forint pótdíj illeti meg.

(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 29.500 forint pótdíj illeti meg.

(5) A tanácsnokot az alapdíjon és a pótdíjon felül havi 30.000 forint tanácsnoki díj illeti meg.

(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 17.100 forint.

(7) Az önkormányzati képviselő alapdíja az önkormányzati képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a tanácsnok továbbá az önkormányzati képviselő bizottsági elnöki és tagsági pótdíja, továbbá a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.

2. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet.