A szöveg időállapota: 2014.VI.15. - 2014.VI.15.
Időállapot váltás: 2014.VI.15. - 2014.VI.15.
2014.VI.16. -


14/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (6) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására és folyósítására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza.”

2. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2014. június 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szociális jellegű bérlakások
A B C D E
1 Bérlakás címe Komfortfokozat Szobaszám Lakbér összege (Ft/hó)
2 Vízmű sor 2/E Komfort nélküli 31 1 3.880
3 Vízmű sor 2/G Komfort nélküli 41 1 5.140
4 Vízmű sor 2/H Komfort nélküli 30 1 3.760
5 Vízmű sor 2/J Komfort nélküli 35 1 4.390
6 Vízmű sor 2/K Komfort nélküli 29 1 3.640
7 Vízmű sor 2/L Komfort nélküli 31 1 3.880
8 Vízmű sor 2/N Komfort nélküli 30 1 3.760
9 Vízmű sor 2/P Komfort nélküli 27 1 3.390
10 Október 6. ltp. A/12 Komfortos 55 1,5 11.320
11 Október 6. ltp. B/2 Komfortos 58 2 11.940
12 Október 6. ltp. B/5 Komfortos 58 2 11.940
13 Október 6. ltp. B/6 Komfortos 55 1,5 11.320
14 Október 6. ltp B/11 Komfortos 58 2 11.940
15 Október 6. ltp B/12 Komfortos 55 1,5 11.320
16 Október 6. ltp. B/13 Komfortos 58 2 11.940
17 Fő u. 133. Komfort nélküli 90 2 11.290
18 Apponyi u. 24/A Összkomfort 60 2 15.650
19 Apponyi u. 24/C Összkomfort 56 2 14.610

2. melléklet a 14/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szolgálati jellegű bérlakások
A B C D E F G H
1 Bérlakás címe Komfort-fokozat Szoba-szám Garázs m² Lakbér összege Ft/hó (nettó) Garázs bérleti díj ÁFÁ-val Ft/hó Óvadék összege Ft
2 Álmos u. 11 Összkomfort 64 2 16.680 50.000
3 Hősök u. 39/B Komfortos 59 2 12.140 50.000
4 Fő u. 45/1. Összkomfort 59 2 15.390 50.000
5 Fő u. 45/2. Összkomfort 59 2 15.390 50.000
6 Apponyi u. 24/B Összkomfort 65 2 16.940 50.000
7 Népliget u. 1/A Összkomfort 72 2 18.770 50.000
8 Népliget u. 1/B Összkomfort 61 2 15.910 50.000
9 Október 6 ltp. A/2 Komfortos 58 1,5 11.940 50.000
10 Október 6ltp A/13 Komfortos 58 1,5 11.940 50.000
11 Október 6 ltp B/8 Komfortos 58 2 11.940 50.000
12 Október 6. ltp B/3 Komfortos 55 1,5 11.320 50.000
13 Október 6. ltp. B/10 Komfortos 58 1,5 17.750 50.000
14 Vásártéri ltp. ¼ Komfortos 57 2,5 11.730 50.000
15 Katona J. u. 54 Komfortos 63 1,5 12.970 50.000
16 Fő út 210. Összkomfort 80 2,5 28.980 50.000
17 Magtárlaposi út 1-3./I. Összkomfort 80,79 Lakótér +2 szoba 18 29.100 1.540 50.000
18 Magtárlaposi út 1-3./II. Összkomfort 80,32 Lakótér +1,5 szoba 18 28.900 1.540 50.000
19 Magtárlaposi út 1-3./III. Összkomfort 68,37 Lakótér +1,5 szoba 24.610 50.000
20 Magtárlaposi út 1-3./IV. Összkomfort 56,94 Lakótér +1 szoba 20.500 50.000
21 Magtárlaposi út 1-3./V. Összkomfort 72,03 Lakótér +1,5 szoba 25.930 50.000