A szöveg időállapota: 2013.V.2. -
Időállapot váltás: 2013.IV.1. - 2013.V.1.
2013.V.2. -


10/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.

b) Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 20.000,- Ft/anyakönyvi esemény.”

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 17.000,- Ft/anyakönyvi esemény.”

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


1
Hatályon kívül helyezte: 10/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan 2013. május 2-ától.