A szöveg időállapota: 2013.III.2. -
Időállapot váltás: 2013.III.1. - 2013.III.1.
2013.III.2. -


5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2013. március 2-ától.