A szöveg időállapota: 2013.I.1. - 2013.I.1.
Időállapot váltás: 2013.I.1. - 2013.I.1.
2013.I.2. -


35/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) és (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 35/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek
A B
1 Temető fenntartási hozzájárulás: 2.505,- Ft
2 Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja:
3 Ravatalozó bérlet: 19.381,- Ft
4 Hűtőszekrény használata (Ft/nap): 2.735,- Ft
5 Halott átvétele átadása (temetőben): 12.312,- Ft
6 Sírásás (egyszemélyes normál) 11.629,- Ft
7 Sírásás (egyszemélyes mélyített) 17.101,- Ft
8 Sírásás (gyermek sírhely) 4.788,- Ft
9 Sírásás (urna sírhely) 4.788,- Ft
10 Sírhelyek árai:
11 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre : 14.422,- Ft
12 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre: 28.845,- Ft
13 Egyszemélyes mélyített 25 évre: 19.038,- Ft
14 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre: 38.077,- Ft
15 Gyermeksírhely 25 évre: 9.919,- Ft
16 Urnafülke 15 évre: 42.750,- Ft
17 Urnasírhely 15 évre: 42.750,- Ft
18 Egyszemélyes sírbolt 60 évre: 71.838,- Ft
19 Kétszemélyes sírbolt 60 évre: 103.766,- Ft
20 Háromszemélyes sírbolt 60 évre: 143.676,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

3. függelék

A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
Szolgáltatások: hantolás
Egyszemélyes normál: 3.876,- Ft
Egyszemélyes mélyített: 5.358,- Ft
Gyermek sírhely: 2.053,- Ft
Urna sírhely: 2.053,- Ft
Fed lap mozgatás felára:
Fed lap leemelés, elhelyezés 6.611,- Ft
Sírnyitás. Exhumálás Sírnyitás Exhumálás
Normál sír esetén 14.433,- Ft 5.554,- Ft
Mélyített sír esetén 16.873,- Ft 7.547,- Ft
Halotti maradványok áthelyezése 9.321,- Ft
Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok: 6.271,- Ft
Helyi halott szállítás: 8.892,- Ft
Temetőn belüli szállítás: 1.824,- Ft
Ravatalozás: 1.824,- Ft
Távolsági (települések közötti) halott-szállítás (Ft/km)
210,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.