A szöveg időállapota: 2013.I.1. - 2013.I.1.
Időállapot váltás: 2013.I.1. - 2013.I.1.
2013.I.2. -


34/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a 42/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 34/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
A B
1 teljes árú havi bérlet 3.100,-Ft
2 kedvezményes havi bérlet 620,-Ft
3 vonaljegy 200,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.