A szöveg időállapota: 2012.IX.29. - 2012.IX.29.
Időállapot váltás: 2012.IX.29. - 2012.IX.29.
2012.IX.30. -


25/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vr.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A Vr. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az önkormányzati vagyon kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősített vagyonelemeit a 2. melléklet, az egyéb minősítésű vagyonelemeket a 3. melléklet tartalmazza"

3. § A Vr. 3. mellékletként kiegészül e rendelet 2. mellékletével.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 25/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősített vagyonelemei
A B C D
1. Helyrajzi szám Megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban Terület ( ha ) Aranykorona érték
2. B/1245 Holt-Körös 1,3126
3. B/1247 Holt-Körös 3,2868
4. B/1301 Holt-Körös 5,5897
5. B/3265 Holt-Körös 5,4903
6. B/3406 Holt-Körös 3,8194
7. B/6243 Holt-Körös 6,1978
8. B/6269 Holt-Körös 1,3056
9. B/6318 Holt-Körös 3,8707
10. B/6406 Holt-Körös 2,4118
11. B/6765/3 Holt-Körös 7,3785
12. K/0389 Holt-Körös 10,3844
13. K/0776 Holt-Körös 7,5090
14. K/01021 Holt-Körös 11,1007
15. K/02800 Holt-Körös 4,4856
16. K/02809 Holt-Körös 16,3027
17. K/02837 Holt-Körös 9,2318
18. K/02846 Holt-Körös 2,5157
19. K/02853 Holt-Körös 6,8077
20. B/6772 Termálkút 405 m2
21. K/02238/3 Szennyvíztisztító telep,
Valamint Üzemeltetésre átadott vízi - közmű vagyon, amelynek részletezése a Békés Megyei vízművek Zrt. és Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben, valamint az ahhoz tartozó mellékletekben található.
2,4715
22. szántó 5,2892 61,56
23. K/2629/38 szántó 65,4355 981,42
24. Z/14704/1 szántó 1,4768 18,02
25. K/2155/7 szántó 23,8990 1070,28
26. K/2754/3 szántó 16,6814 416,10
27. K/1278/5 szántó 0,5754 10,01
28. K/1482/2 szántó 0,5755 7,02
29. Z/14002 szántó 10,0652 313,06
30. K/75/24 szántó 0,6099 13,78
31. K/75/42 szántó 0,3320 7,50
32. K/82/16 szántó 5,1071 76,85
33. K/2691/9 szántó 22,9035 347,95
34. B/7681/5 szántó 3,6507 63,52
35. K/2693/5 szántó 34,4666 533,16
36. K/2284/14 szántó 15,2686 310,14
37. K/2284/17 szántó 9,0040 175,03
38. K/2287/5 szántó 11,9057 256,87
39. K/2290/2 szántó 20,7034 412,33
40. K/2290/3 szántó 18,5570 373,37
41. K/2294/10 szántó 9,5651 179,05
42. K/2294/6 szántó 1,1642 24,31
43. K/2294/7 szántó 13,5932 299,62
44. K/2294/8 szántó 13,6098 283,72
45. K/2294/9 szántó 10,2664 186,68
46. B/6765/7 szántó 2,1370 85,50
47. K/2750/9 szántó 6,8598 185,47
48. Z/10080 szántó 0,6546 14,79
49. K/2626/4 szántó 31,9365 431,99
50. K/1128/3 szántó 0,4776 10,79
51. K/2155/4 szántó 0,4316 19,51
52. K/2253/13 szántó 0,4140 9,03
53. K/2774/12 szántó 0,7708 8,59
54. K/28/2 szántó 4,3303 50,83
55. K/296/12 szántó 0,2876 11,99
56. Z/13103/1 szántó 0,2536 1,42
57. Z/13473/3 szántó 0,3420 7,73
58. Z/13845 szántó 0,2928 9,93
59. Z/14001 szántó 0,3496 7,90
60. Z/14003/3 szántó 1,3416 30,32
61. Z/15053/1 szántó 0,4385 14,87
62. Z/15060/52 szántó 0,7093 8,65
63. Z/9875 szántó 0,3064 12,78
64. K/2667/9 szántó 5,7650 138,49
65. Z/8406 szántó 0,7251 16,39
66. K/155/17 szántó 32,5898 1345,48
67. K/2754/1 szántó 23,4000 542,78
68. K/2284/19 gyep (legelő) 1,3686 7,12
69. K/2289/2 gyep (legelő) 0,5440 8,49
70. K/2291/1 gyep (legelő) 0,9014 7,84
71. K/2420/4 gyep (legelő) 0,9177 7,98
72. K/2460 gyep (legelő) 0,6315 9,85
73. K/2629/39 gyep (legelő) 40,8892 261,68
74. K/2754/5 gyep (legelő) 1,8938 16,48
75. Z/14879/7 gyep (legelő) 0,4718 2,45
76. Z/14879/8 gyep (legelő) 0,3125 1,63
77. Z/15187 gyep (legelő) 1,1716 6,09
78. B/668/4 erdő 5,7873 40,51
79. K/1254/6 erdő 0,7316 5,12
80. K/2173/1 erdő 0,3132 2,19
81. K/2809 erdő 0,8938 6,26
82. Z/13728 erdő 0,5609 3,93
83. Z/13109/1 kert 0,0525 1,37
84. Z/13112/1 kert 0,0518 1,35
85. Z/13131 kert 0,0673 1,76
86. Z/13137 kert 0,0485 1,26
87. Z/13143 kert 0,0555 1,44
88. Z/13146 kert 0,0249 0,65
89. Z/13150 kert 0,0478 1,24
90. Z/13157 kert 0,0642 1,67
91. Z/13165 kert 0,1072 2,80
92. Z/13171 kert 0,0975 2,54
93. Z/13179 kert 0,1360 3,55
94. Z/13197 kert 0,0386 1,00
95. Z/13205 kert 0,1690 0,43
96. K/2809 nádas 1,4009 14,57
97. K/389 nádas 0,7275 7,57

2. melléklet a 25/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni elemei
A B C
1. Helyrajzi szám Megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban Terület m2
2. B/6/2 Napközi otthon, Kossuth Lajos u. 2-3. 810
3. B/8 Orvosi rendelő, Fürst S. u. 3. 2050
4. B/ 36/1/A/11 Üzlethelyiség,
Fő út 173-179/B földszint 2
Társasház alapító okírat szerint
5. B/68 Általános Iskola, Jókai Mór utca 6. 1341
6. B/69 Óvoda, Jókai Mór u. 4. 0,1324
7. B/72/002 Általános iskola, Fő út 181. 0,4426
8. B/113 Napközi otthonos óvoda, Kossuth Lajos u. 7. 0,3380
9. B/114 Katona József művelődési központ, Kossuth Lajos u. 7. 0,3631
10. B/208 Vállalkozók háza, Hősök útja 56. 0,1981
11. B/267 Munkaügyi központ, Mirhóháti u. 11. Társasház alapító okírat szerint
12. B/278/002 Idősek napközi otthona. Mirhóháti u. 1. 0,4830
13. B/308 Idősek otthona, Mirhóháti u. 8. 0,2524
14. B/338 Zeneiskola, Kisréti u. 27. 0,1816
15. B/674 Kner Imre Gimnázium, Hősök útja 43. 0,1631
16. B/687 Kner Imre Gimnázium, Hősök útja 39. 1,1904
17. B/1099 Sporttelep, Gyoma 22488
18. B/1104 Önkormányzati bérlakások, Vízműsor 2. ( 10 lakás ) Társasház alapító okírat szerint
19. B/1293/005 Strandfürdő, Erzsébet liget 26814
20. B/1298/001 Strandfürdő, Erzsébet liget 7729
21. B/1580 Szakrendelő, Hősök útja 57. 1753
22. B/1587 Sportcsarnok, Szabadság tér 2471
23. B/1588 Városháza, Szabadság tér 1. 5657
24. B/1591 Általános iskola, Hősök útja 45. 4873
25. B/1636 Szolgálati lakás, Álmos u. 11. 530
26. B/1806 Gyógyszertár, Fő út 191. 937
27. B/2174 Gyomai tájház , Zrínyi M. u. 2. 734
28. B/2424 Könyvtár, Kossuth L. u. 50. 1299
29. B/2901/B/2 Szolgálati lakás, Vásártéri ltp. ¼ 57
30. B/2924 Óvoda, bölcsőde, Vásártéri ltp. 3728
31. B/2937/040 Piactér, Pásztor János u. 37. 7655
32. B/3409 Szolgálati és szociális bérlakás ( 12 lakás ), Október 6 ltp. Társasház alapító okírat szerint
33. B/3542/014 Magtárlaposi 5 lakás, Magtárlaposi u. 1-3. 1340
34. B/3542/015 Fogyatékos gyermekek, Magtárlaposi u. 11-17, 990
35. B/3542/016 Beépítetlen terület, Magtárlaposi u. 19. 1410
36. B/3542/59 Költségalapú bérlakások ( 8 db ), Magtárlaposi u. 16. 2885
37. B/3741/033 Hulladékgyűjtő udvar, Ipartelep u. 2. 2109
38. B/3748/002 Temető Gyoma 32845
39. B/3750 Temető Gyoma 63046
40. B/5008/001 Tornaterem és endrődi piac, Damjanich u. 1-2 4215
41. B/5008/002 Orvosi rendelők, Fő út 3. Társasház alapító okírat szerint
42. B/5039 Idősek otthona, Blaha L. u. 2. 4731
43. B/5044 Költségalapú bérlakások ( 16 db ), Endrődi u. 5-7. 2832
44. B/5059 Napközi otthonos óvoda, Endrődi utca 2. 1307
45. B/5128 Tájház, Sugár u. 18. 544
46. B/5129 Tájház, Blaha L. u. 22. 564
47. B/5130/1 Tájház, Sugár u. 20. 859
48. B/5159/018 Vásártér, Endrőd 47055
49. B/5350 Napközi otthonos óvoda, Szabadság u. 6. 1311
50. B/5393/002 Szolgálati bérlakások ( 2 db ) Fő út 45. 713
51. B/5807/004 Napközi otthonos óvoda, bölcsőde, Selyem u. 101. 2777
52. B/5948 Közösségi ház, Blaha L. u. 21. 1986
53. B/6234 Temető, Endrőd 5595
54. B/6238/1 Sportelep, Endrőd, Népliget 479
55. B/6239 Sporttelep, Endrőd, Népliget 32215
56. B/6241 Általános iskola, Népliget u. 2. 7977
57. B6291/001 Polgármesteri Hivatal kirendeltség, Fő út 2. 4051
58. B/6312 Kollégium, Fő út 42. 1949
59. B/6673/002 Gázcseretelep, Kossuth tér 214
60. B/6683/002 Nemzetiségi önk. közösségi ház, Fő út 80. 582
61. B/6774 Gyógypedagiai Általános iskola, Fő út 81. 901
62. B/7640 Idősek napközi otthona, Mester utca 19. 1593
63. B/8313/003 Napközi otthonos óvoda, Polyákhalmi u. 1. 1132
64. B/8406 Idősek napközi otthona, Kondorosi u. 1. 10122
65. K/01140/011 Juh nyári szállás 9798
66. K/02760/002 Gyepmesteri telep, külterület 6350