A szöveg időállapota: 2012.III.2. -
Időállapot váltás: 2012.III.1. - 2012.III.1.
2012.III.2. -


8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2012. március 2-tól.