A szöveg időállapota: 2012.I.1. - 2012.I.1.
Időállapot váltás: 2012.I.1. - 2012.I.1.
2012.I.2. -


45/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) és (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12./A. § A köztemetőben a sírhelynyitással kapcsolatos feladatok ellátását kizárólag az üzemeltető végzi, melynek díját az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az 24/2001. (XII. 27.) önkormányzati rendelet és a 14/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 45/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek
A B
1 Temető fenntartási hozzájárulás: 2.403,- Ft
2 Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja:
3 Ravatalozó bérlet: 18.600,- Ft
4 Hűtőszekrény használata (Ft/nap): 2.625,- Ft
5 Halott átvétele átadása (temetőben): 11.816,- Ft
6 Sírásás (egyszemélyes normál) 11.160,- Ft
7 Sírásás (egyszemélyes mélyített) 16.412,- Ft
8 Sírásás (gyermek sírhely) 4.595,- Ft
9 Sírásás (urna sírhely) 4.595,- Ft
10 Sírhelyek árai:
11 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre : 13.841,- Ft
12 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre: 27.682,- Ft
13 Egyszemélyes mélyített 25 évre: 18.271,- Ft
14 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre: 36.542,- Ft
15 Gyermeksírhely 25 évre: 9.519,- Ft
16 Urnafülke 10 évre: 27.350,- Ft
17 Urnasírhely 15 évre: 41.025,- Ft
18 Egyszemélyes sírbolt 60 évre: 68.940,- Ft
19 Kétszemélyes sírbolt 60 évre: 99.580,- Ft
20 Háromszemélyes sírbolt 60 évre: 137.880,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

3. függelék

A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
Szolgáltatások: hantolás
Egyszemélyes normál: 3.720,- Ft
Egyszemélyes mélyített: 5.142- Ft
Gyermek sírhely: 1.970,- Ft
Urna sírhely: 1.970,- Ft
Fed lap mozgatás felára:
Fed lap leemelés, elhelyezés 6.345,- Ft
Sírnyitás. Exhumálás Sírnyitás Exhumálás
Normál sír esetén 13.851,- Ft 5.330,- Ft
Mélyített sír esetén 16.193,- Ft 7.243,- Ft
Halotti maradványok áthelyezése 8.945,- Ft
Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok: 6.018,- Ft
Helyi halott szállítás 8.534,- Ft
Temetőn belüli szállítás 1.750,- Ft
Ravatalozás 1.750,- Ft
Távolsági (települések közötti) halott-szállítás (Ft/km)
202,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.