A szöveg időállapota: 2012.I.2. -
Időállapot váltás: 2011.XII.31. - 2011.XII.31.
2012.I.1. - 2012.I.1.
2012.I.2. -


43/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 43/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatálytalan 2012. január 2-ától.