A szöveg időállapota: 2012.I.2. -
Időállapot váltás: 2012.I.1. - 2012.I.1.
2012.I.2. -


35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1
Hatályon kívül helyezte: 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. Hatálytalan 2012. január 2-től.