A szöveg időállapota: 2011.XII.2. -
Időállapot váltás: 2011.XII.1. - 2011.XII.1.
2011.XII.2. -


33/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 33/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2011. december 2.től.