A szöveg időállapota: 2011.XII.1. - 2011.XII.1.
Időállapot váltás: 2011.XII.1. - 2011.XII.1.
2011.XII.2. -


33/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2011. december 1-n lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 33/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A B C D E F G
1 Intézménynél alkalmazott nyersanyag normák (nettó áron) Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Kollégium / háromszori étkezés összesen
2 Bölcsőde - - 85,- - - 85,-
3 Óvoda 3-6 éves 55,- 55,- 130,- 40,- 95.- 375,-/ 225,-
4 Általános iskola alsó tagozat 7-10 éves 55,- 70,- 160,- 50,- 95,- 430,-/280,-
5 Általános iskola felső tagozat 11-14 éves 60,- 80,- 170,- 72,- 100,- 482,-/322,-
6 Középiskola 14 év felett 100,- - 180,- - 142,- 422,-
7 Idősellátás 140,- - 275,- - 175,- 590,-