A szöveg időállapota: 2011.X.2. -
Időállapot váltás: 2011.X.1. - 2011.X.1.
2011.X.2. -


28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2011. október 2-től.