A szöveg időállapota: 2011.VII.2. -
Időállapot váltás: 2011.VII.1. - 2011.VII.1.
2011.VII.2. -


22/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 22/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2011. július 2-tól.