A szöveg időállapota: 2011.IV.2. -
Időállapot váltás: 2011.IV.1. - 2011.IV.1.
2011.IV.2. -


10/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet

a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 10/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek. Hatálytalan 2011. április 1-től.