A szöveg időállapota: 2011.IV.1. -
Időállapot váltás: 2011.III.1. - 2011.III.2.
2011.III.3. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -


6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatálytalan 2011. április 1-től.