A szöveg időállapota: 2011.I.3. -
Időállapot váltás: 2011.I.1. - 2011.I.2.
2011.I.3. -


34/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Közmv. rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Közmv. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Közmv. rendelet 4. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 9/2007. (II. 26.) KT rendelet 2. §-a és a 13/2009. (III. 5.) KT rendelet 4. §-a.

1. melléklet a 34/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez


1
Rendelkezései beépítve a 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet szövegébe.