A szöveg időállapota: 2012.I.1. -
Időállapot váltás: 2011.I.1. - 2011.I.2.
2011.I.3. - 2011.XII.31.
2012.I.1. -


32/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz - elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 41/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2012. január 1-től.