A szöveg időállapota: 2011.I.1. -
Időállapot váltás: 2010.VII.1. - 2010.VII.2.
2010.VII.3. - 2010.XII.31.
2011.I.1. -


21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-én lép hatályba.

(2) Az Ör 5. § (1) bekezdésében meghatározott üzemeltető az e rendelet hatályba lépése előtt a síremléképítéshez és karbantartáshoz kapcsolódó és tevékenység alapú területhasználat címen kiszámlázott fizetési kötelezettségeket érvényteleníti.

1. melléklet a 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelethez


1
Rendelkezései beépítve a 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet szövegébe
2
Hatályon kívül helyezte: 40/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2011. január 1-től.