A szöveg időállapota: 2009.V.31. - 2010.II.28.
Időállapot váltás: 2009.V.29. - 2009.V.30.
2009.V.31. - 2010.II.28.
2010.III.1. -


34/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet

a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Rendelet 2. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Záró rendelkezések

7. § E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Rendelet 5. §-a „értelmező rendelkezések” fejezete, valamint a 13. § (2) bekezdése b) pontja hatályát veszti.


1
Rendelkezései beépítve a 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet szövegébe