A szöveg időállapota: 2010.V.1. -
Időállapot váltás: 2009.III.5. - 2009.III.6.
2009.III.7. - 2010.IV.30.
2010.V.1. -


15/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet

a 2006/123/EK irányelv által tárgyuknál fogva érintett egyes rendeletek módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 17/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. § Hatálytalan 2010. május 1-től.