A szöveg időállapota: 2011.X.2. -
Időállapot váltás: 2009.II.1. - 2009.II.2.
2009.II.3. - 2011.X.1.
2011.X.2. -


5/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bek. Hatálytalan 2011. október 2-tól.