A szöveg időállapota: 2008.IX.3. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2008.IX.1. - 2008.IX.2.
2008.IX.3. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


27/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. rendelet

a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról és kiegészítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § A R. 9. § (3) bekezdése hatályát veszti.

2. § A R. 10.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3. § A R. 2. számú mellékletének 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:

4. § A R. 2. számú mellékletének 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:

5. § A R. 2. számú melléklete az alábbi 8.) ponttal egészül ki:

6. § E rendelet 2008. szeptember 1-én lép hatályba.


1
Rendelkezései beépítve a 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet szövegébe