A szöveg időállapota: 2008.IX.1. - 2008.IX.2.
Időállapot váltás: 2008.IX.1. - 2008.IX.2.
2008.IX.3. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


27/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. rendelet

a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról és kiegészítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § A R. 9. § (3) bekezdése hatályát veszti.

2. § A R. 10.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes védett egyedek természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához. A hatósági döntést megelőzően a képviselő-testület Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága véleményt nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében történik.”

3. § A R. 2. számú mellékletének 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„6.) szelídgesztenyék (Castanea sativa)

Termőhely: Torzsási holtág belső partja

Az érintett területek helyrajzi számai: 0390/5, 16242-16270 hrsz-ú zártkertek

Területek tulajdonosai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

magánszemélyek

Kezelői: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

az érintett földtulajdonosok

A szelídgesztenyefákat 1920. táján a Torzsási-holtág belső partján három sorba rendezetten ültették. Számuk egyre fogyatkozik. Védetté nyilvánításukat indokolja, hogy a száraz alföldi klímában ezek a különleges fajú, idős fák kiemelt természetvédelmi oltalomra érdemesek.”

4. § A R. 2. számú mellékletének 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.) kocsányos tölgy (Quercus robur)

Termőhely: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium udvara

Az érintett terület helyrajzi száma: 1602

Terület tulajdonosa: Magyar Állam (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)

Kezelője: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

A védetté nyilvánítás indoka a különleges magasságú és törzsvastagságú, mintegy 140 éves fa fenntartásának biztosítása.”

5. § A R. 2. számú melléklete az alábbi 8.) ponttal egészül ki:

„8.) gimnázium idős faállománya (Hősök útja 46)

Termőhely: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium udvara

Az érintett területek helyrajzi számai: 687, 674

Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Kezelője: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A gimnázium udvarán található faállományban idős koruk, egészséges állapotuk és változatos fafajuk alapján legértékesebbek a lánykollégium mögötti parkrészben található (a megalapozó felmérésen 1-15 és 24-33 sorszám alatti fák), valamint a könyvtár épülete mögötti (a megalapozó felmérésen 80-85 sorszámmal feltüntetett) fák. Az előbbi, kiemelten értékes fák teljes területtel, az utóbbi város és köztéri park jelentőségű fák közvetlen élőhelyükkel védett.”

6. § E rendelet 2008. szeptember 1-én lép hatályba.