A szöveg időállapota: 2008.I.3. - 2011.III.31.
Időállapot váltás: 2008.I.1. - 2008.I.2.
2008.I.3. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -


42/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról és kiegészítéséről az alábbiakat rendeli.

1. § Az SZMSZ 8. § helyébe a következő rendelkezés lép

2. § Az SZMSZ 11. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az SZMSZ 18. § (4) bek. rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § Az SZMSZ 30. § (4) bekezdése kiegészül a következő h) ponttal:

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályukat vesztő rendelkezések: 16/1995. (VI. 15.) KT rendelet 10. § (1) bek., 21/2005. (X. 12.) KT rendelet 1. § valamint a 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 6. §.


1
Rendelkezései beépítve a 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet szövegébe