A szöveg időállapota: 2007.XI.30. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2007.XI.30. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


40/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet

a települési hulladékgazdálkodási tervről szóló 2/2005. (I. 28.) KT rendelet kiegészítéséről1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) és (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § (4) és (5) bekezdéseiben és a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendeletben foglaltakra - a települési hulladékgazdálkodási tervről szóló 2/2005. (I. 28.) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiakban rendelkezik:

1. § A R. 2. számú mellékletként kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével, mely tartalmazza a települési hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról készült beszámolót.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. sz. melléklet a 40 /2007. (XI. 30. ) Gye. Kt. rendelethez


1
Rendelkezései beépítve: 2/2005. (I. 28.) KT rendelet szövegébe