A szöveg időállapota: 2006.II.8. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2006.II.6. - 2006.II.7.
2006.II.8. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


2/2006. (II. 6.) KT rendelet

a 2005. évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51-53. §-a alapján a 2005. évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25) KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.854.856 E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. A bevételekből a pénzmaradvány összege 14.258 E Ft-tal növekedett, mely a központi költségvetésben az előző évek SZJA év végi elszámolása utáni újrafelosztásából adódott.

2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.431.775 E Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.

3. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 90.606 E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet alapján.

4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 952.269 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 872.435 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 64.794 E Ft-ra változik, a felhalmozás egyéb kiadásai 15.040 E Ft. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 380.206 E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2005. évi beszámolóban szerepeltetni kell.


1
Rendelkezései beépítve a 4/2005. (II. 25.) KT rendelet szövegébe