A szöveg időállapota: 2005.V.2. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2005.V.2. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


13/2005. (V. 2.) KT rendelet

a 2005. évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51-53. §-a alapján a 2005. évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25) KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.059.708 E Ft-ra módosul.

2. § A KT rendelet 3. §-ában a működési kiadások főösszegének előirányzata 2.075.637 E Ft-ra változik.

3. § A KT rendelet 5. §-a szerint az önkormányzati fejlesztések összege 804.045 E Ft-ra nő.

Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2005.évi féléves beszámolóban szerepeltetni kell.


1
Rendelkezései beépítve a 4/2005. (II. 25.) KT rendelet szövegébe