A szöveg időállapota: 2005.IV.6. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2005.IV.4. - 2005.IV.5.
2005.IV.6. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


9/2005. (IV. 4.) KT rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet kiegészítéséről1

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 79. §-ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján A Gyomaendrődi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Gyomaendrődi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet II. fejezete kiegészül az alábbi címmel és rendelkezésekkel:

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


1
Rendelkezései beépítve a 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet szövegébe