A szöveg időállapota: 2005.IV.4. - 2005.IV.5.
Időállapot váltás: 2005.IV.4. - 2005.IV.5.
2005.IV.6. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


9/2005. (IV. 4.) KT rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet kiegészítéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 79. §-ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján A Gyomaendrődi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Gyomaendrődi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet II. fejezete kiegészül az alábbi címmel és rendelkezésekkel:

„A vagyontárgy forgalomképességének változása átminősítéssel

8/A. § (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő - testület indokolt esetben dönthet a vagyontárgy vagyonkimutatás szerinti besorolásának megváltoztatásáról, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat minősíteni kell, meghatározva azt, hogy a vagyontárgy az önkormányzat törzsvagyonába (forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyonába), vagy forgalomképes vagyoni körébe kerül besorolásra.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő, a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátásához nem szükséges vagy feleslegessé váló vagyon tekintetében, a Képviselő - testület dönt a költségvetési szerv alapító okiratának megfelelő módosításával arról, hogy a vagyontárgyat kivonja költségvetési szerv használatából.

(4) A (3) bekezdésben nevesített vagyon értékesítését megelőzően a vagyon forgalomképességét e rendelet 4-6. §-ai szerint kell megállapítani.”

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.