A szöveg időállapota: 2007.I.1. - 2010.XII.31.
Időállapot váltás: 2003.XII.5. - 2003.XII.31.
2004.I.1. - 2006.XII.31.
2007.I.1. - 2010.XII.31.
2011.I.1. -


29/2003. (XII. 5.) KT rendelet

az adókról, és egyéb költségvetési befizetésekről szóló rendeletek módosításáról1

Első rész

A helyi adót érintő módosítások

A helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT rendelet módosítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában továbbá az 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik.

1. § 2

2. § A Har. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

Második rész

A mezőőri járulékot érintő módosítások

A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT számú rendelet módosítása

3. § A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT számú rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Záró rendelkezés

4. § E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a gépjárműadóról szóló 36/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet hatályát veszti.


1
Rendelkezései beépítve a helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT rendelet és a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet szövegébe
2
Hatályon kívül helyezte: 23/2006. (XII. 15.) KT rendelet 9. § (3)