A szöveg időállapota: 2003.XII.5. - 2003.XII.31.
Időállapot váltás: 2003.XII.5. - 2003.XII.31.
2004.I.1. - 2006.XII.31.
2007.I.1. - 2010.XII.31.
2011.I.1. -


29/2003. (XII. 5.) KT rendelet

az adókról, és egyéb költségvetési befizetésekről szóló rendeletek módosításáról

Első rész

A helyi adót érintő módosítások

A helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT rendelet módosítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában továbbá az 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik.

1. § A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT. számú rendelet (továbbiakban:Har) 27. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"27. § (2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:

- 53200125-11063867 számú gépjárműadó beszedési számlát,

- 53200125-11063843 számú iparűzési adó beszedési számlát,

- 53200125-11063836 számú idegenforgalmi adó beszedési számlát,

- 53200125-11063812 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,

- 53200125-11063829 számú vállalkozók kommunális adója beszedési számlát,

- 53200125-11063805 számú telekadó beszedési számlát,

- 53200125-11063795 számú építményadó beszedési számlát,

- 53200125-11063850 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlát,

- 53200125-11063908 számú bírság beszedési számlát,

- 53200125-11063898 számú pótlék beszedési számlát,

- 53200125-11063874 számú egyéb bevételek beszedési számlát, és

- 53200125-11063915 számú idegen bevételek beszedési számlát vezet.”

2. § A Har. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"27. § (4) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az adófizetésre kötelezett meghatalmazása alapján a hatáskörébe tartozó adók beszedésére csoportos beszedési megbízást alkalmaz.”

Második rész

A mezőőri járulékot érintő módosítások

A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT számú rendelet módosítása

3. § A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT számú rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (3) Az őrzésben érdekelt a mezőőri járulékfizetési kötelezettségét késedelmi pótlék mentesen 2004-től kezdődően minden tárgyév szeptember 15-ig teljesítheti, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 53200125-11063881 számú mezőőri járulék beszedési számlájára. Az önkormányzat a mezőőri járulék fizetésére kötelezett meghatalmazása alapján a mezőőri járulék beszedésére csoportos beszedési megbízást alkalmaz.”

Záró rendelkezés

4. § E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a gépjárműadóról szóló 36/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet hatályát veszti.