A szöveg időállapota: 2003.XI.13. - 2003.XI.14.
Időállapot váltás: 2003.XI.13. - 2003.XI.14.
2003.XI.15. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


25/2003. (XI. 13.) KT rendelet

a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4/1991. (III. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

§ a R 2. §-a a következő új (2) - (3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (2) - (5) bekezdések számozása (4) - (7) bekezdésre módosul:

„ (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltakon felül a gyomaendrődi székhelyű alsó-és középfokú oktatási intézményekkel tanulói jogviszonyban állók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújt, kedvezményes bérletjegy formájában.

(3) A kedvezményes bérletjegy megváltását, egyéb adminisztrációs és elszámolási feladatokat a (2) bekezdésben meghatározott oktatási intézmények kötelesek ellátni.„

§ E rendelet 2003. szeptember 1. napján lép hatályba.