A szöveg időállapota: 2002.III.29. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2002.III.29. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


6/2002. (III. 29.) KT rendelet

az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (II. 5.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51-53. §-a illetve a 254/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet 16-18. §-a alapján a 2002. évi költségvetésről szóló 1/2002. (II. 5.) KT számú rendelet/továbbiakban KT rendelet /, a következők szerint módosul.

1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevétel főösszege 3.728.849 E Ft-ról 3.893.154 E Ft-ra módosul, ezen belül a rövidlejáratú hitel összege 52.054 E Ft-ról 71.154 E Ft-ra növekszik, részletezve az 1 sz. melléklet szerint.

2. § A KT rendelet 3. §-a szerint a működési kiadások előirányzata 1.651.581 E Ft-ról 1.670.681 E Ft-ra módosul, részletezve a 2.sz. melléklet alapján.

3. § A KT rendelet 5. §-ában meghatározott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadásainak összegei 1.930.955 E Ft-ról 2.061.945 E Ft-ra változik, ezen belül az önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 1.786.341 E Ft-ról 1.917.331 E Ft-ra módosul. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás és a felhalmozás egyéb kiadásai változatlan 125.513 E Ft, a felhalmozás egyéb kiadásai 19.101 E Ft. Feladatonként a 4. Sz. melléklet tartalmazza.

4. § A KT rendelet 6. §-ában előirányzott Önkormányzati tartalék összege 112.925 E Ft-ról nő 127.140 E Ft-ra a tartalék részletezése az 5.sz. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2002. első félévi beszámolóban szerepeltetni kell.


1
Rendelkezései beépítve nincsenek az alaprendelet szövegébe