A szöveg időállapota: 2012.XI.1. -
Időállapot váltás: 2001.VIII.8. - 2001.VIII.9.
2001.VIII.10. - 2012.X.31.
2012.XI.1. -


14/2001. (VIII. 8.) KT rendelet

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bek. Hatálytalan 2012. november 1-től.