A szöveg időállapota: 2012.XI.1. -
Időállapot váltás: 2001.IV.27. - 2002.VI.2.
2002.VI.3. - 2002.XI.28.
2002.XI.29. - 2003.VIII.11.
2003.VIII.12. - 2004.VIII.31.
2004.IX.1. - 2005.VIII.4.
2005.VIII.5. - 2006.IV.4.
2006.IV.5. - 2007.IV.30.
2007.V.1. - 2008.III.31.
2008.IV.1. - 2008.IX.30.
2008.X.1. - 2008.XI.30.
2008.XII.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2009.V.28.
2009.V.29. - 2010.III.31.
2010.IV.1. - 2010.XI.30.
2010.XII.1. - 2011.III.31.
2011.IV.1. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2012.V.1.
2012.V.2. - 2012.X.31.
2012.XI.1. -


12/2001. (IV. 27.) KT rendelet

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről1


1
Hatályon kívül helyezte: 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bek. Hatálytalan 2012. november 1-től.