A szöveg időállapota: 2001.III.2. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2001.II.28. - 2001.III.1.
2001.III.2. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


7/2001. (II. 28.) KT rendelet

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrõd város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl szóló 1999. Évi XLIII. Törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 3.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyrõl szóló 1997. Évi CLIV. Törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendõ eljárásról szóló 34/1999. (XI. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletében foglaltak alapján alkotott 26/2000. (X. 2.) KT. számú rendelet (továbbiakban “R”) módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.

1. § A R. 7. § (7) bekezdését törölni kell, a (8) bekezdés (7)-re, a (9) bekezdés (8)-ra, a (10) bekezdés (9)-re, a (11) bekezdés(10)-re, a (12) bekezdés (11)-re módosul, a (13) bekezdés (12)-re módosul.

2. § A R. 8. § (1) bekezdés c./ pontja az alábbiak szerint módosul

3. § A R. 15. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul

4. § A R 19. § az alábbiak szerint módosul

5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


1
Rendelkezései beépítve a 26/2000. (XI. 2.) KT számú rendelet szövegébe.